www.bind.com.pl >>> O firmie

 
 
 
Obcinarki z no?em kr??kowym
dzi?ki swojej wysokiej dok?adno?ci ci?cia, u?ywane s? ch?tnie przez grafików, fotografików i architektów. Samoostrz?cy si? podczas pracy nó? kr??kowy, umieszczony jest w obudowie z tworzywa sztucznego, co gwarantuje bezpiecze?stwo pracy.